Pezinok

Vyplniť prihlášku
 
ZŠ Fándlyho, Pezinok 10.09.2019 od 16,00 do 19,00 Anglický jazyk sa vyučuje podľa učebníc Headway. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Celoročný kurz - počet hodín 76, polročný kurz - počet hodín 38
Rozvrh hodín:
 • 1. ročník - začiatočníci - každý pondelok o 18,30 - 20,00 h.
 • 2. ročník - mierne pokročilí - každý utorok o 17,00 - 18,30 h. - učebnica Elementary - 6. lekcia
 • 3. ročník - mierne pokročilí - každý pondelok o 17,00 - 18,30 h. - učebnica Elementary - 11. lekcia
 • 5. ročník - pokročilí - každú stredu o 16,30 - 18,00 h. - učebnica Intermediate - 7. lekcia
 • Konverzácia - každý pondelok o 16,30 - 18,00 h.
130 EUR (1.71 eur/hod.)
Cena kurzu, ktorý začína vo februári je 65 EUR

Senec

Vyplniť prihlášku
 
ZŠ Tajovského, Senec 11.09.2019 od 16,00 do 18,00 Anglický jazyk sa vyučuje podľa učebníc Headway. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Celoročný kurz - počet hodín 60
Rozvrh hodín:
 • 2. ročník - mierne pokročilí - každý utorok o 17,00 - 18,30 h. - učebnica Biginer - 12. lekcia
 • 3. ročník - mierne pokročilí - každý pondelok o 18,00 - 19,30 h. - učebnica Pre Intermediate - 2. lekcia
 • Konverzácia - každú stredu o 17,00 - 18,30 h. - učebnica Nová maturita
130 EUR (2.17 eur/hod.)
Cena kurzu, ktorý začína vo februári je 65 EUR

Pezinok

Vyplniť prihlášku
 
ZŠ Fándlyho, Pezinok 17.09.2019 od 16,00 do 19,00 Anglický jazyk sa vyučuje podľa učebníc Headway. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Celoročný kurz - počet hodín 76, polročný kurz - počet hodín 38
Rozvrh hodín:
 • 1. ročník - začiatočníci - každý pondelok o 18,30 - 20,00 h.
 • 2. ročník - mierne pokročilí - každý utorok o 17,00 - 18,30 h. - učebnica Elementary - 6. lekcia
 • 3. ročník - mierne pokročilí - každý pondelok o 17,00 - 18,30 h. - učebnica Elementary - 11. lekcia
 • 5. ročník - pokročilí - každú stredu o 16,30 - 18,00 h. - učebnica Intermediate - 7. lekcia
 • Konverzácia - každý pondelok o 16,30 - 18,00 h.
130 EUR (1.71 eur/hod.)
Cena kurzu, ktorý začína vo februári je 65 EUR

Senec

Vyplniť prihlášku
 
ZŠ Tajovského, Senec 18.09.2019 od 16,00 do 18,00 Anglický jazyk sa vyučuje podľa učebníc Headway. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Celoročný kurz - počet hodín 60
Rozvrh hodín:
 • 2. ročník - mierne pokročilí - každý utorok o 17,00 - 18,30 h. - učebnica Biginer - 12. lekcia
 • 3. ročník - mierne pokročilí - každý pondelok o 18,00 - 19,30 h. - učebnica Pre Intermediate - 2. lekcia
 • Konverzácia - každú stredu o 17,00 - 18,30 h. - učebnica Nová maturita
130 EUR (2.17 eur/hod.)
Cena kurzu, ktorý začína vo februári je 65 EUR

Senec

Vyplniť prihlášku
 
ZŠ Tajovského, Senec 11.09.2019 od 16,00 do 18,00 Nemecký jazyk sa vyučuje podľa učebníc Themen aktuell. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Celoročný kurz - počet hodín 60
Rozvrh hodín:
 • 2. ročník - mierne pokročilí - každý štvrtok o 18,30 - 20,00 h. - učebnica Themen aktuell 1. diel - 5. lekcia
130 EUR (2.17 eur/hod.)
Cena kurzu, ktorý začína vo februári je 65 EUR

Pezinok

Vyplniť prihlášku
 
ZŠ Fándlyho, Pezinok 10.09.2019 od 16,00 do 19,00 Nemecký jazyk sa vyučuje podľa učebníc Themen aktuell. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Celoročný kurz - počet hodín 76, polročný kurz - počet hodín 38
Rozvrh hodín:
 • 1. ročník - začiatočníci - každý utorok o 17,00 - 18,30 h.
 • 2. ročník - mierne pokročilí - každý utorok o 18,30 - 20,00 h. - učebnica Themen aktuell 1. diel - 6. lekcia
 • 3. ročník - mierne pokročilí - každý pondelok o 17,00 - 18,30 h. - učebnica Themen aktuell 1. diel - 10 lekcia
 • 5. ročník - pokročilí - každý pondelok o 18,30 - 20,00 h. - učebnica Themen aktuell 3. diel - 1. lekcia
130 EUR (1.71 eur/hod.)
Cena kurzu, ktorý začína vo februári je 65 EUR

Pezinok

Vyplniť prihlášku
 
ZŠ Fándlyho, Pezinok 17.09.2019 od 16,00 do 19,00 Nemecký jazyk sa vyučuje podľa učebníc Themen aktuell. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Celoročný kurz - počet hodín 76, polročný kurz - počet hodín 38
Rozvrh hodín:
 • 1. ročník - začiatočníci - každý utorok o 17,00 - 18,30 h.
 • 2. ročník - mierne pokročilí - každý utorok o 18,30 - 20,00 h. - učebnica Themen aktuell 1. diel - 6. lekcia
 • 3. ročník - mierne pokročilí - každý pondelok o 17,00 - 18,30 h. - učebnica Themen aktuell 1. diel - 10. lekcia
 • 5. ročník - pokročilí - každý pondelok o 18,30 - 20,00 h. - učebnica Themen aktuell 3. diel - 1. lekcia
130 EUR (1.71 eur/hod.)
Cena kurzu, ktorý začína vo februári je 65 EUR

Senec

Vyplniť prihlášku
 
ZŠ Tajovského, Senec 18.09.2019 od 16,00 do 18,00 Nemecký jazyk sa vyučuje podľa učebníc Themen aktuell. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Celoročný kurz - počet hodín 60
Rozvrh hodín:
 • 2. ročník - mierne pokročilí - každý štvrtok o 18,30 - 20,00 h. - učebnica Themen aktuell 1. diel - 5. lekcia
130 EUR (2.17 eur/hod.)
Cena kurzu, ktorý začína vo februári je 65 EUR